Artikelen door Renate Popken

Dossieropbouw

Dossieropbouw wordt steeds belangrijker, omdat de route voor ontslag bij disfunctioneren aan banden gelegd is. Bij onvoldoende dossieropbouw bestaat er GEEN mogelijkheid om afscheid te nemen van een disfunctionerende medewerker, behalve als de medewerker daaraan mee wil werken. Voorheen kon je de kantonrechter laten bepalen wat een passende vergoeding was om dit ‘af te kopen’, […]

AVG en arbeidsongeschiktheid, wat zijn de regels?

De paniekgolf rondom de invoering van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ligt alweer even achter ons, maar ik krijg nu regelmatig de vraag: ‘Wat mag jij als werkgever van een zieke werknemer vragen en vastleggen?’   Je wil dat een zieke werknemer natuurlijk zo snel mogelijk herstelt en weer aan de slag kan. Daarvoor heb je […]

Het hoe en waarom van feedback geven

Het belang van feedback geven Het geven van feedback heeft een niet te onderschatten invloed op de medewerkers en (daarmee) op de organisatie. Feedback geven helpt een persoonlijke band te smeden tussen de organisatie en het personeel. Bij een medewerker die – op regelmatige basis – feedback ontvangt is de kans groot dat hij zich […]

Personeelsdossier en privacy, hoe zit dat?

Je bent als werkgever verplicht om van alle werknemers een personeelsdossier bij te houden. Je personeel moet erop kunnen vertrouwen dat je zorgvuldig met die gegevens omgaat en dat niet zomaar iedereen erbij kan. Hoe zit het met de privacywetgeving? Een personeelsdossier bevat privacygevoelige zaken, zoals NAW-gegevens, het burgerservicenummer en salarisinformatie. Deze gegevens zijn uiteraard niet voor […]

“Help, mijn personeel doet niet wat ik wil!”

COLUMN | Utrechtbusiness | Nr.2 | mei 2016 Deze noodkreet kom ik met enige regelmaat tegen. Het is vaak ook de onderlegger van een voorval waarmee ondernemers de eerste keer bij mij aankloppen. Ik ondersteun en adviseer ondernemers bij alle vraagstukken op personeelsgebied. Bij voorkeur vanaf de start, maar ook in latere fases als zaken […]

Online persoonlijkheidstest

De Afdeling Personeelszaken beschikt over de licentie van de Zyvo persoonlijkheidstest, ZAP-Q.  Het is een uniek instrument bij selectie, beoordeling en persoonlijk ontwikkeling.    Innovatie in de ontwikkeling van psychologische vragenlijsten De ontwikkelaar, Zyvo, is er in geslaagd om de nieuwste generatie online assessments te ontwikkelen. De psychologische vragenlijsten (Zap-Q) zijn gebaseerd op de zogenaamde […]

Personeelshandboek maken, waarom en hoe doe je dat?

Afspraken maken met je medewerkers is heel belangrijk. Afspraken over loon en werktijden, over ziekteverzuim of woon-werkverkeer en nog veel meer onderwerpen. Je kunt die afspraken met iedere medewerker afzonderlijk maken en vastleggen in individuele arbeidsovereenkomsten. Maar het is handiger om afspraken die voor iedereen gelden in één keer vast te leggen in een bedrijfsreglement […]

Voorbeelddocument: Exitinterview

Template Exitinterview Doel Exitinterviews kunnen waardevolle informatie verschaffen om de organisatie te verbeteren. Gegevens uit exitinterviews worden gebruikt voor: – bijstelling van het beleid – feedback aan de leidinggevende – aanscherping van de selectiecriteria voor de opvolger – managementinformatie voor het jaarverslag of rapporteren aan bestuur   Werkwijze Met iedere medewerker die de organisatie verlaat, […]

Diverse arbeidsrecht weetjes voor de dagelijkse praktijk

Hieronder een aantal handige ‘arbeidsrecht’ weetjes (01-09-2019): Onderwerpen : Aanzegtermijn tijdelijke contracten Werkgeversverklaring voor medewerkers ivm financiering Concurrentiebeding en relatiebeding in een tijdelijk contract BBL studenten, ketenregeling en transitievergoeding Beëindigingsovereekomst/vaststellingsovereenkomst en bedenktijd Uitbetalen vakantiedagen en regelmatig overwerk en onregelmatigheidstoeslag Aanzeggen 1 maand van te voren, wel of niet verlengen tijdelijk dienstverband Van groot belang om […]