Uw eigen Afdeling Personeelszaken
Waarmee kunt u bij ons terecht?

Samen bouwen aan een personeelsbeleid dat past bij de wensen van onze klant en zijn onderneming is ons uitgangspunt. Wij gaan met u om de tafel om  een  slag te maken; is het nodig om te professionaliseren of aanpassingen te doen op de huidige gang van zaken?  Vanuit uw visie op de organisatie maken we samen de vertaling naar het personeelsbeleid. Zo ontzorgen wij en dragen wij bij aan een stabiele organisatie op de lange termijn waarbij u de regie houdt.

Vragen waar wij mee aan de slag kunnen…

  • Wat moeten we regelen in het personeelsbeleid om aan wettelijke verplichtingen te (blijven) voldoen?
  • Wat kan ik doen om mijn leidinggevende goede gesprekken te laten voeren met medewerkers die onderpresteren, zodat iedereen optimaal functioneert?
  • Een medewerker is langdurig ziek en ik heb geen idee hoe we dit moeten aanpakken, wat moet er gebeuren ?
  • Hoe zorgen we ervoor dat we de juiste mensen aantrekken? Wat kan ons daarbij helpen?

Tijdens een persoonlijk gesprek onderzoeken we op welke terreinen u advies en ondersteuning kan gebruiken en welke rol De Afdeling Personeelszaken daarbij kan spelen. Tijdens dit gesprek kunnen de volgende zaken aan de orde komen: wijzigingen in de organisatie die gevolgen hebben voor het personeel,  ziekteverzuim en verzuimgedrag, werving en selectie, gesprekstraining en begeleiding van leidinggevenden,  ontwikkeling van personeel, functioneren en uitstroom.

Zo’n eerste gesprek is meestal de start van een langdurig samenwerking. Vaak begint het met een urgente vraag of een plan dat wij verder uitwerken. Daarna blijven wij verbonden als gesprekspartner van de directie en altijd ‘stand-by’ voor meer complexe personeelsvraagstukken die u niet zonder deskundig advies wil of kan beantwoorden.

Daarnaast kunnen we voor diverse doeleinden de ZAP-Q vragenlijst inzetten met de daaraan gekoppelde competentiemodule. Het kan onder andere gebruikt worden als onderdeel van een selectieprocedure om snel verdieping te krijgen in een selectiegesprek. Maar de vragenlijst kan ook ingezet worden in een traject waarin je samen meer onderbouwing zoekt voor een functiewijziging waarin vragen spelen als : ‘Zit een medewerker nog op de juiste plek of past een andere functie binnen de onderneming beter bij zijn kwaliteiten?

Uw eigen Afdeling, wilt u hierover meer weten, neem contact met ons op.