Artikelen door Renate Popken

Vakantietijd

Vakantietijd is over het algemeen een fijne tijd waarin de directeur/eigenaar en de medewerkers na een periode van hard werken even wat gas terug kunnen nemen. Dat is heel belangrijk voor een gezonde balans van inspanning en ontspanning en voorkomt uitval en verhoogt de productiviteit. Maar voor of tijdens de vakantie kunnen zich situaties voordoen […]

Planningsregels en tips

Planningsregels Geef de kaders aan (maak je agenda klaar om te plannen dwz: alle vaste afspraken/vrije dagen etc. altijd in je agenda zetten) Plan van groot naar klein – jaar, maand, week, dag Wat? Wanneer? Wie? Plan in uren: hoe lang duurt ieder onderdeel? Breek grote taken in kleine stukken Check: is deze planning haalbaar? […]

Het hoe en waarom van feedback geven

Het belang van feedback geven Het geven van feedback heeft een niet te onderschatten invloed op de medewerkers en (daarmee) op de organisatie. Feedback geven helpt een persoonlijke band te smeden tussen de organisatie en het personeel. Bij een medewerker die – op regelmatige basis – feedback ontvangt is de kans groot dat hij zich […]

Voorbeelddocument: Exitinterview

Template Exitinterview Doel Exitinterviews kunnen waardevolle informatie verschaffen om de organisatie te verbeteren. Gegevens uit exitinterviews worden gebruikt voor: – bijstelling van het beleid – feedback aan de leidinggevende – aanscherping van de selectiecriteria voor de opvolger – managementinformatie voor het jaarverslag of rapporteren aan bestuur   Werkwijze Met iedere medewerker die de organisatie verlaat, […]

Wetswijziging per 1 juli 2014

Per 1 juli 2014 wordt de wetgeving rondom tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangepast.  Dit geldt voor nieuwe medewerkers en voor de medewerkers waarmee u een verlenging van de tijdelijke arbeidsovereenkomst aangaat. Wat verandert er per 1 juli 2014? Geen proeftijd In een arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag u geen proeftijd meer opnemen. Als u een […]

Wetswijziging vakantiedagen per 1 januari 2012

Wist je dat een deel van je niet opgenomen vakantiedagen van 2013 op 1 juli 2014 al vervallen? De wetgeving op het gebied van vakantiedagen is op enkele punten aangepast. Vanaf 1 januari 2012 moet u uw wettelijke vakantiedagen (20 dagen op fulltime basis) binnen 6 maanden na afloop van het opbouwjaar opnemen. Bovenwettelijke vakantiedagen […]