De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Training 18-01-2019 | LinkedIn ‘Werk zoekt mij’

Workshop voor werkzoekenden met een summier LinkedIn profiel

LinkedIn: Werk zoekt mij!

De economie draait op volle toeren. Dat houdt in dat de werkgever steeds vaker actief op zoekt gaat naar geschikte en beschikbare werknemers. Of ze doen dat zelf, maar meestal laten ze dit doen via een uitzendbureau of via recruiters. Die struinen dan het internet, en dan vooral LinkedIn af.

Ben jij op zoek naar een ( andere ) baan en wil jij graag gevonden worden door werkgevers die op zoek zijn naar jou? Schrijf je dan in voor LinkedIn: Baan zoekt jou! Deze workshop leert jou hoe jij jouw profiel op LinkedIn zo kan maken dat je:

 • gevonden kunt worden door werkgevers
 • jouw LinkedIn profiel optimaal aansluit bij wat jouw wensen

Programma

Tijdens de workshop komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • netwerken
 • LinkedIn
 • jouw LinkedIn-profiel
 • LinkedIn als wervingsinstrument
 • gevonden worden door recruiters

Tijdens de workshop werken we stap voor stap aan de opbouw van een profiel dat aansluit bij jouw persoonlijke situatie en doel wat jij voor ogen hebt. Hiervoor worden verschillende werkvormen en oefeningen ingezet. Waarmee je thuis verder aan de slag kunt. In het middagdeel is er ook nog tijd om alvast wat aanpassingen te doen aan jouw profiel, dus wanneer je in het bezit bent van een tablet of laptop, neem die dan mee. Wij zorgen voor wifi. Na afloop van de workshop krijg je een hand-out over LinkedIn-gebruik per mail toegestuurd zodat je thuis weer verder kunt werken aan jouw profiel.

Binnen 10 dagen na de workshop kun jij je “nieuwe” LinkedIn-profiel aan de trainer laten zien en daar feedback op ontvangen. Dat is een mooie motivatie om direct thuis aan de slag te gaan met jouw profiel.

Leerdoel

Aan het einde van de dag weet je hoe netwerken werkt, welke rol digitale netwerken (sociale media in het algemeen en LinkedIn in het bijzonder tegenwoordig speelt op de arbeidsmarkt. En je weet hoe jij hier met jouw profiel ook aan mee kunt doen. Tenslotte weet je hoe recruiters op zoek gaan naar kandidaten en hoe jij hierop kunt inspelen met jouw profiel.

Je bent je ervan bewust geworden netwerken via LinkedIn niet alleen belangrijk is als je tussen 2 banen zit, maar dat het netwerken via LinkedIn altijd belangrijk is. Zo zorg je ervoor dat de baan jou vindt.

Om deel te nemen aan deze workshop is het niet noodzakelijk dat je al heel actief bent met LinkedIn. Maar het is wel handig als je ervaring hebt met sociale media en beschikt over basisvaardigheden voor het gebruik van de computer en internet.

De workshop wordt gegeven door een ervaren P&O adviseur/trainer die deze training meerder keren met succes heeft gegeven. De workshop gaat door bij minimaal 6 inschrijvingen. Bij meer dan 15 inschrijvingen wordt op volgorde van inschrijving met de inschrijvers een volgende datum vastgesteld.

Datum
vrijdag 18 januari 2019

Locatie
Mariahoek 16-18, Utrecht (in het pand van NVS-NVL)

Trainer
Renate Popken van de Afdeling Personeelszaken

Aanvang
Inloop vanaf 09:30
Start 10.00- 16:30 uur

Meenemen

Smartphone + laptop of tablet

Kosten
€ 129,- inclusief BTW. Inclusief lunch in nabij gelegen restaurant. Uw inschrijving is definitief na betaling. U ontvangt een factuur.

De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

14 juni 2016 | Workshop (Flexibele) werkvormen, hoe werkt dat?

(Flexibele) werkvormen, hoe werkt dat?

Zowel de impact van de Wet Werk en Zekerheid en het afschaffen van de VAR worden steeds zichtbaarder.

In deze workshop laten we alle vormen van (flexibele) samenwerkingsvormen de revue passeren en nemen met u door welke vorm het beste aansluit bij uw behoefte om (flexibel) personeel aan te nemen.

Vragen die we behandelen zijn:

 1. Welke samenwerkingsvorm past het beste in welke situatie?
 2. Do’s en dont’s bij arbeids- en ZZP overeenkomsten, de 10 meest gemaakte fouten;
 3. Wat is de laatste stand van zaken rondom de wet DBA (afschaffen VAR)? Welke bepalingen moet ik juist wel (of niet) opnemen in de opdrachtovereenkomst?

Je gaat naar huis met direct toepasbare kennis over alle vormen van samenwerking, de actuele stand van zaken van de wetgeving en tips om deze zo goed mogelijk in te passen binnen jouw bedrijf.

 


Workshop (Flexibele) werkvormen

Voor wie?
Voor bedrijven die al personeel in dienst hebben en meer willen weten over de mogelijkheden om met een flexibele schil te werken en voor bedrijven die overwegen om samenwerkingsvormen aan te gaan en zich daarop willen voorbereiden.

Datum
Dinsdag 14 juni 2016

Locatie
ZPOT, Zandweg 117, De Meern (boven ons kantoor)

Sprekers
Renate Popken (De Afdeling Personeelszaken) en Annemieke Pie (Nyctea Advies)

Aanvang
vanaf 14:45 uur – binnenlopen
15:00 uur – start workshop

Eindtijd
17:30 uur -gelegenheid tot netwerken met collega ondernemers onder genot van een drankje

Kosten

€ 49,50 inclusief BTW. Je ontvangt achteraf een factuur. (na aanmelding kan binnen 48 uur voor aanvang nog kosteloos geannuleerd worden.)

 

Direct inschrijven kan hier

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!


Workshop | Ziekteverzuim

Regelgeving over ziekteverzuim en de begeleiding van zieke medewerkers wordt steeds ingewikkelder. U krijgt daar als ondernemer met personeel al snel mee te maken.

Na 2 weken verzuim moet er al actie ondernomen worden. Vragen die wij behandelen in de workshop zijn:

Waar moet je op voorbereid zijn?
Wet Verbetering Poortwachter

Wat staat je te wachten als herstel niet voorspoedig verloopt?

Conflicten, sancties en ontslag tijdens en na verzuim

Hoe organiseer je de begeleiding?

- Samenwerking tussen arbodienst, werkgever en werknemer

U gaat naar huis met direct toepasbare kennis over de wetgeving en tips om deze zo goed mogelijk in te passen binnen uw organisatie.

 


Workshop Wijzigingen arbeidsrecht 2015

Datum
Dinsdag 19 januari 2016

Locatie
ZPOT, Zandweg 116b, De Meern

Sprekers

Renate Popken | P&O adviseur | www.deafdelingpersoneelszaken.nl
Annette Terpstra | Arbeidsrechtadvocaat | www.sprengersadvocaten.nl
Annemiek Pie | P&O adviseur | www.po-helpdesk.nl

Aanvang

De inloop is vanaf 8.45 uur
9:00 uur – start workshop
12:00 uur – einde workshop

Bijdrage
€ 49,- inclusief BTW. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving en een factuur.


Direct inschrijven kan hier

Er zijn nog plaatsen beschikbaar!


De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

De nieuwe Wet Werk en Zekerheid in de praktijk; handige weetjes en tips!

Op 16 september heeft De Afdeling Personeelszaken samen met Nyctea Adviesbureau en Inhuis Advocatuur een workshop gegeven over de ervaringen met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en aanscherpingen die van belang zijn in uw dagelijkse praktijk.

Hieronder krijgt u alsnog de ‘weetjes en tips’ die besproken zijn tijdens de workshop over:

 • Aanzeggen één maand voorafgaand aan het einde van het tijdelijk contract
 • Werkgeversverklaring invullen voor een werknemer met tijdelijk contract
 • Concurrentiebeding en relatiebeding in een tijdelijk contracten
 • BBL-leerlingen, ketenregeling en transitievergoeding
 • Beëindigingsovereekomst/vaststellingsovereenkomst en bedenktijd
 • Uitbetalen vakantiedagen/-uren en onregelmatigheidstoeslag/overwerkvergoeding

 


 

Aanzeggen één maand voorafgaand aan het einde van het tijdelijk contract

Van groot belang is te weten dat bij een niet-tijdige aanzegging door de werkgever, de werknemer recht heeft op een boete, ter hoogte van één maandsalaris.

 • Bij niet verlengen is het inmiddels wel duidelijk en gebruikelijk dat de werkgever dit tijdig (minimaal één maand voor het contract eindigt) met de werknemer bespreekt en ook schriftelijk bevestigt. Wat minder bekend en gebruikelijke is, is om dit ook te doen als je als werkgever het tijdelijk contract wel wilt verlengen. Het tijdig overhandigen van het nieuwe contract is dan niet voldoende. Er zijn inmiddels uitspraken bekend waarin een werknemer, wiens contract tijdig was verlengd, maar waarbij geen aparte vastlegging was gedaan van deze mededeling van verlenging, aanspraak wilde maken op de boete en de werknemer is in het gelijkgesteld.
 • Mocht je te laat zijn met het aanzeggen, dan wordt de boete naar rato van het aantal dagen dat je te laat bent vastgesteld. Ben je bijvoorbeeld een week te laat, dan moet de werkgever een weeksalaris als boete betalen aan de werknemer.

Tip!
Naast het tijdig overhandigen van de verlenging is het verstandig om ook een schriftelijke bevestiging te doen van de afspraak om te verlengen.


 

Werkgeversverklaring invullen voor een werknemer met tijdelijk contract

In de praktijk krijg je als werkgever wel eens de vraag van een werknemer om een werkgeversverklaring in te vullen. Daarbij is het de bedoeling van de werknemer dat u daarin verklaard dat u de intentie heeft om het tijdelijke contract te verlengen of om te zetten naar een dienstverband voor onbepaalde tijd. Maar misschien twijfelt u op het moment van invullen of heeft u zelfs in stilte al besloten dat u deze werknemer niet wilt behouden voor het bedrijf.

Tip
U kunt bovenstaande dilemma oplossen door de gevraagde verklaring in te vullen, met daarbij separaat een brief te geven, dat de werknemer geen rechten kan ontlenen aan deze werkgeversverklaring en dat deze alleen is ingevuld om de werknemer behulpzaam te zijn bij het verkrijgen van de financiering. Deze separate brief geeft u de ruimte om uw besluit om deze werknemer wel of niet te behouden nog eens goed te overdenken, zonder dat u gehouden bent de belofte uit deze verklaring gestand te doen.


 

Concurrentiebeding en relatiebeding in een tijdelijk contracten

Het concurrentie/relatie -beding mag niet meer worden opgenomen in tijdelijke contracten. In contracten voor onbepaalde tijd mag het alleen worden opgenomen als daar een hele goede motivering aan ten grondslag ligt. Argumenten kunnen zijn dat de werknemer door zijn/haar functie beschikt over verkoopstrategieën, prijsbeleid, kennis heeft van hele specifieke technieken (en deze dan met name noemen), recepturen e.d. die concurrentiegevoelig zijn en van groot belang is voor het bedrijf. Hoe specifieker, hoe meer kans dat deze clausule ingeval van geschillen, stand houdt.

Uit de omschrijving van een concurrentie/relatie -beding moet helder worden dat deze werknemer bij misbruik van zijn kennis en vaardigheden, schade kan toebrengen aan het bedrijf.

Tip!
Wees dus niet voorzichtig en algemeen in de beschrijving, maar uitgesproken en specifiek. Laat bij twijfel de argumentatie toetsen door een arbeidsjurist.


 

BBL-leerlingen, ketenregeling en transitievergoeding

 • Inmiddels is duidelijk dat leerlingen van een Beroeps Beleidende Leerweg (BBL opleiding) niet vallen onder de ketenregeling van drie contracten in twee jaar. Dit betekent concreet, dat u een BBL-leerling na afronding van de totale opleiding, een tijdelijk contract kunt aanbieden; deze geldt dan als eerste contract in de keten. Deze eindigt dus van rechtswege na afloop van de overeengekomen periode.
 • Waar je als werkgever wel rekening mee moet houden , is dat zij wel recht hebben op een transitievergoeding ingeval ze langer dan twee jaar bij het leerbedrijf werken.

Tip!
De duur van de leer-arbeidsovereenkomst telt wel mee voor de bepaling van een eventuele transitievergoeding. U kunt mogelijk een kortere periode afspreken met het ROC, bijvoorbeeld één jaar en 11 maanden òf u moet rekening houden met het betalen van de transitievergoeding.


 

Beëindigingsovereekomst/vaststellingsovereenkomst en bedenktijd

Sinds 1 januari 2015 heeft de werknemer met wie u een beëindigingovereenkomst overeenkomt twee weken bedenktijd mist u deze met elkaar besproken vastgelegd heeft. Als u dit niet van te voren afspreekt en vastlegt geldt een bedenktijd van 3 weken.

Inmiddels is gebleken in de praktijk dat u deze bedenktijd uitdrukkelijk moet opnemen in de betreffende overeenkomst zelf, liefst als apart artikel. Varianten als opnemen in een sideletter, of bevestigen per email, zijn onvoldoende als bewijsvoering dat u de bedenktijd heeft besproken en opgenomen.

Tip!
Neem dus de moeite om de bedenktijd in de beëindigingovereenkomst op te nemen .


 

Uitbetalen vakantiedagen/-uren en onregelmatigheidstoeslag/overwerkvergoeding

Er is een uitspraak dat u bij uitbetaling van vakantiedagen/-uren, naast de opslag van vakantiegeld, meestal 8% ook rekening moet houden met regelmatig overwerk en vaste onregelmatigheids- toeslagen. De referte periode om de hoogte van dit regelmatige overwerk en onregelmatigheidstoeslag te bepalen is drie maanden, dat hoeft overigens niet de drie maanden precies voorafgaande aan de uitbetaling te zijn.

Tip!
Neem liever een periode van 6 tot 12 maanden als referteperiode , neem daar het gemiddelde van als uitgangspunt om te rekenen naar een percentage van het uurloon. Dit percentage neemt u dan als opslag voor het uitbetalen van de vakantiedagen/-uren.

De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Workshop | interactieve kennisbijeenkomst

Op woensdag 16 september 2015 van 9.00 tot 10.30 uur verzorgen wij een interactieve kennisbijeenkomst met advocaat Anne Els Bos (www.Inhuis advocatuur.nl) aan de Zandweg 117 in De Meern.

In deze bijeenkomst gaan we de vragen beantwoorden die er zijn met betrekking tot de uitvoering van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. En sinds eind vorig jaar zijn onderdelen van deze wet verder uitgewerkt waardoor er ook nog op een aantal punten toelichting gegeven kan worden door Anne Els.

 


Datum
woensdag 16 september 2015

Locatie
Zandweg 117, De Meern

Sprekers
Mevrouw Mr. Anne Els Bos | arbeidsrechtadvocaat te Utrecht | www.inhuisadvocatuur.nl

Aanvang
09:00 – 10:30 uur

Bijdrage
€ 49,- inclusief BTW. U ontvangt een factuur.


Direct inschrijven