De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Voorbeelddocument: Exitinterview

Template Exitinterview

Doel

Exitinterviews kunnen waardevolle informatie verschaffen om de organisatie te verbeteren.

Gegevens uit exitinterviews worden gebruikt voor:

– bijstelling van het beleid

– feedback aan de leidinggevende

– aanscherping van de selectiecriteria voor de opvolger

– managementinformatie voor het jaarverslag of rapporteren aan bestuur

 

Werkwijze

Met iedere medewerker die de organisatie verlaat, wordt in principe een exitinterview gehouden. Het exitinterview wordt gehouden tijdens de opzegtermijn, op vrijwillige basis.

Het gesprek vindt plaats aan de hand van een checklist. Deze wordt vooraf aan de medewerker verstrekt. Om de drempel voor feedback te verlagen kan het interview worden afgenomen door de (externe) personeelsadviseur.

 


Checklist exitinterview

 

Naam                          :                                  Functie                           :

Geb. datum                :                                  Salaris(schaal)             :

Datum in dienst         :                                   Datum uit dienst        :

Naam interviewer      :                                  Datum gesprek           :

 

Algemene vragen

 • Wat vond je van jouw werk?
 • Waren er voor jou verzwarende werkomstandigheden?
 • Wat vond je van de wijze waarop je bent geïntroduceerd in de organisatie?
 • Wat vond je van de wijze van leidinggeven van jouw directe leidinggevende?
 • Had je met hem/haar voldoende contact?
 • Hoe was de wijze van samenwerking met jouw collega’s?
 • Was je voldoende op de hoogte van de gang van zaken?
 • Wat vond je van het werkoverleg?
 • Kon je jouw mening of ideeën kwijt?
 • Wat vond je van de manier van beoordelen?
 • Wat vond je in het algemeen van onze organisatie?
 • Welke andere zaken zijn je opgevallen of tegengevallen in onze organisatie?
 • Zou je onze organisatie bij anderen aanbevelen? Waarom wel/niet?
 • Welke tip zou je ons mee willen geven?

 

Vragen m.b.t. de arbeidsvoorwaarden

 • Wat vond je van jouw salaris en secundaire voorwaarden?
 • Was je naar jouw mening in aanmerking gekomen voor promotie?
 • Wat vond je van de werktijdenregeling?

 

Nieuwe werkgever

 • Wanneer ben je begonnen met zoeken naar ander werk?
 • Waar ga je werken en wat wordt daar jouw functie?
 • Wat gaat je salaris daar ongeveer bedragen?
 • Kunnen we contact met je houden (bv email/social media)

 

Samenvatting

 • Hoe zou je jouw vertrekreden in één korte zin willen samenvatten?