Bevestiging training

De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Beste deelnemer(s),

Hartelijk dank voor uw aanmelding voor de training bij De Afdeling Personeelszaken. Na ontvangst van uw betaling, uiterlijk 1 week voor aanvang van de training, is uw inschrijving definitief.

Bankrekeningnummer NL18 INGB 0006806865 | t.n.v. De Afdeling Personeelszaken
Vermeld bij uw betaling de datum van de training en de naam van de deelnemer(s).