De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Verlengen tijdelijk dienstverband of een transitievergoeding voorkomen (WAB)?

Zoals u wellicht al vernomen hebt, hebben we met ingang van 1 januari 2020 te maken met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

Een van de wijzigingen in deze wet is dat u bij arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2020 aflopen een transitievergoeding gaat betalen vanaf de eerste dag van het dienstverband.

Bij goed functionerende medewerkers, die u uiteraard niet kwijt wil, is het geen overweging maar als er wel twijfels zijn over het functioneren is het wel een goed moment om nog even na te denken over een verlenging.
Het zou toch vervelend zijn als u vanwege twijfel hierover de arbeidsovereenkomst nog een keer gaat verlengen en er dan later achterkomt dat u toch beter wat eerder de knoop had moeten doorhakken?

Dus als u een medewerker in dienst heeft waarvan de komende maanden (voor 1 januari 2020) het dienstverband van rechtswege eindigt en u twijfelt over een verlenging, dan kunt u dat hooguit nog verlengen tot 31 december 2019 zonder dat u bij de beëindiging ervan een transitievergoeding verschuldigd bent.

Er is helaas geen overgangsregeling van kracht dus bij arbeidsovereenkomsten die u al bent aangegaan en waarvan de einddatum op of na 1 januari 2020 liggen heeft u gene keus, daar is het betalen van een transtievergoeding vanaf de eerste werkdag een voldongen feit.