Klaar voor de WAB?

Voorbereid op het doen van een verplicht aanbod arbeidsomvang?

 

Werkgevers zijn in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) vanaf 1 januari 2020 verplicht een aanbod te doen aan oproepkrachten/flexwerker op basis van de gemiddelde arbeidsduur van de voorgaande 12 maanden. Dat aanbod moet je voor de 13e maand doen. Doe je dit aanbod niet, dan heeft de oproepkracht alsnog recht op loon over die gemiddelde arbeidsomvang.

 

Met deze maatregel wordt het initiatief bij de werkgever gelegd in plaats van bij de werknemer. De regering wil voorkomen dat werknemers permanent beschikbaar moeten zijn, maar geen zekerheid hebben over het aantal te werken uren en daarmee hun inkomen.

Deze regeling is een nadere uitwerking van het wettelijk rechtsvermoeden. Dat rechtsvermoeden kan ingeroepen worden na een periode van 3 maanden als het aantal uren niet duidelijk is vastgelegd of als er structureel meer uren worden gewerkt dan is overeengekomen.

Naarmate de arbeidsovereenkomst langer duurt, verschuift de verantwoordelijkheid om actie te ondernemen van de werknemer naar de werkgever. En dat betekent nu concreet dat na 12 maanden de verantwoordelijkheid bij de werkgever komt te liggen. De werkgever moet ervoor zorgen dat de feitelijk gewerkte uren gedurende het jaar goed worden bijgehouden.

 

Wat moet je doen?

  1. In beeld hebben welke medewerker ‘flexwerkers’ (oproep-min/max) zijn;
  2. Wat de status is van het dienstverband, tijdelijk dienstverband dat binnenkort afloopt?
  3. Welke medewerkers wil je graag houden en van welke mogelijk afscheid nemen?
  4. Voor de 13e maand van het dienstverband schriftelijk (per mail) een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang; (voorbeelddocumenten verkrijgbaar)
  5. De aangeboden gemiddelde arbeidsduur is gebaseerd op de gemiddelde arbeidsomvang in de voorgaande 12 maanden (de referteperiode);
  6. De medewerker kan het aanbod dat de werkgever doet schriftelijk aanvaarden of verwerpen;
  7. Als je geen aanbod doet, heeft de medewerker recht op niet-genoten loon vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.

 

Als je daar nog vragen over hebt, kun je die tot 20 december a.s. nog stellen. Ook voor het ontvangen van voorbeeldbrieven voor het doen van een aanbod en aanvaarding/verwerpen ervan kun je bij mij terecht. Dat laatste kan uiteraard ook nog in januari 2020.