De Afdeling personeelszaken - De Meern - Utrecht - Renate Popken

Ketenregeling, optimaal profiteren van de oude regeling voor 1 juli 2015 !

Zoals u al vernomen hebt in onze workshop van november 2014 of via andere kanalen, wijzigt als onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid, de ketenregeling per 1 juli 2015. Nog even op een rijtje de oude en de nieuwe ketenregeling:

 

De ‘oude’ 3-3-3 ketenregeling
Maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale contractsduur van 36 maanden. Indien tussen de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussenpozen zitten van meer dan drie maanden, dan wordt de ‘keten’ doorbroken en begint de telling van arbeidscontracten voor bepaalde tijd opnieuw.

 

De ‘nieuwe’ 3-2-6 ketenregeling
Maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een maximale contractsduur van 24 maanden. Indien tussen de opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussenpozen zitten van meer dan zes maanden, dan wordt de ‘keten’ doorbroken en begint de telling van arbeidscontracten voor bepaalde tijd opnieuw.

 

Overgangsrecht
Er is overgangsrecht afgesproken voor de nu lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten waardoor u op een slimme manier gebruik kunt maken van de oude ketenregeling.

 

Welke mogelijkheden heeft u om optimaal te kunnen profiteren van dit overgangsrecht?

Doorloop de volgende stappen :

  • Als de eerste of tweede tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 1 juli 2015 afloopt kunt u een nieuwe en tevens laatste tijdelijk overeenkomst afsluiten, die bijvoorbeeld per 1 juni 2015 ingaat.
  • Zorg ervoor dat de totale duur van de voorgaande arbeidsovereenkomsten samen niet de duur van 36 maanden overschrijden.
  • Feitelijk mag u derhalve in de periode januari 2015 – mei 2015 twee tijdelijke overeenkomsten sluiten van elk bijvoorbeeld 2 maanden en vervolgens per 1 juni 2015 een derde en laatste voor 32 maanden. Deze derde en laatste overeenkomst loopt dan per 1 december 2017 van rechtswege af. Zo blijft u nog optimaal profiteren van de 3-3-3 ketenregeling door gebruikmaking van het overgangsrecht.

 

Tijdelijke arbeidsovereenkomsten verlengen na 1 juli 2015

Voor alle verlengingen na 1 juli 2015 geldt de nieuwe 3-2-6 ketenregeling.

  • is de lopende arbeidsovereenkomst de tweede, maar de 24 maanden zijn nog niet om, dan mag u een derde overeenkomst aanbieden, onder de voorwaarde dat de totale looptijd binnen de 24 maanden blijft. Dan loopt de derde overeenkomst van rechtswege af.
  • is dit de tweede of derde overeenkomst, maar daarmee overschrijdt u de 24 maanden, dan is dit tweede of derde overeenkomst automatisch een overeenkomst voor onbepaalde tijd geworden.

Als u geen gebruik wilt maken van dit overgangsrecht, en tijdelijke arbeidsovereenkomsten sluit die niet in bovenstaande kaders vallen, houdt u er dan rekening mee dat naar alle waarschijnlijkheid deze overeenkomsten niet van rechtswege aflopen.
Laat deze in ieder geval toetsen door uw P&O adviseur, zodat u weet waar u aan toe bent.